Alan Analizleri Çalışması

Alan Analizleri Çalışması

                                                            ALAN ANALİZİ  

Tasarım ve planlamada analiz; sonuç ürünün etkili ve başarılı olmasında rol oynayan en önemli çalışmalardan biridir. Bunun için; dikkatli bir gözlem, inceleme ve araştırma yapıyoruz, bunların sonucunda elde edilen bilgilerin sistematik olarak düzenlenmesi ve bu verilerin uygun bir şekilde projeye aktarılmasını sağlıyoruz.