Toprak Hakkında Sorulan Sorular

1.    İyi bir toprak nasıl olmalıdır?

Kaliteli bir toprak organik maddelerce zengin, su tutma kapasitesi yüksek, yabancı ot tohumlarından arındırılmış ve drenajı iyi olmadır.

 

2.    Topraktaki tuzluluk oranın yüksek olmasının çime ne zararı vardır ve ne yapılmalıdır?

Topraktaki tuzluluk ana kayadan, sulama, drenaj veya taban suyundan kaynaklanabilir. Aşırı tuzluluk bitkinin topraktaki besin maddelerini alımını zorlaştırır. Tuzlu topraklarda bitkiler suyu bünyelerine çekmekte zorlanırlar. Çözüm iyi bir drenaj ve tuzluluğa dayanıklı çim tohumu çeşitlerinin seçilmesidir.

 

3.    Toprak hazırlığı aşamasında drenajın önemi nedir?

Toprak hazırlığının amacı su tutma kapasitesi yüksek, organik maddelerce zengin ve drenajı iyi olan bitki yetiştirme ortamı hazırlamaktır. Toprak hazırlığı sırasında drenajın üzerinde durulmasının sebebi sulama suyunun kök bölgesinden göllenmeden tahliye olmasını sağlamaktır. Eğer drenaj sistemi kuramayacaksanız size killi ve kumlu topraklar ile ilgili iki ayrı çözüm önerisi sunabiliriz.

 

Kumlu topraklar

 

Alanın yüzeyine 5 cm yüksekliğinde organik madde (hayvan gübresi/kompost/torf) serilir ve toprağın 15-20 cm’lik üst yüzeyi ile bu organik madde karıştırılır. Böylece toprağın su tutma kapasitesi arttırılmış olur.

 

Killi topraklar

 

Alanın yüzeyine 5 cm yüksekliğinde, %70 kum %30 organik madde (hayvan gübresi/kompost/torf) oranındaki karışım serilir ve toprağın 15-20 cm’lik üst yüzeyi ile karıştırılır. Böylece toprağın fazla sıkışması önlenir ve geçirgenliği arttırılır.

 

4.    Toprak analizi nerede yaptırılır?

Toprak analizleri Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.