Kırsal Peyzaj Planlama ve Projelendirme

Kırsal Peyzaj Planlama ve Projelendirme

                      KIRSAL PEYZAJ PLANLAMA VE PROJELENDİRME

Kırsal Öz’dür: Kırsal alan tasarımın özünü oluşturur. İnsanın yaşadığı çevreyi kullanma, var olma, dönüştürme ve eklemlenme eylemlerini içeren yer ile bütünleşik örüntüler kırsal peyzajın dilini oluşturur.