Peyzaj Tasarım Uygulama

 

Firmamız, projelerinizi üç boyutlu olarak çizmektedir. Böylece henüz proje aşamasında iken bahçenizin bitmiş halini görme olanağına sahip olursunuz.

Bir uygulamanın başarılı olmasının ilk adımı, başarılı bir proje aşamasından geçmektedir.

Şirketimizin proje aşamasında dikkat ettiği unsurlar:

1)      Projelerin çevresi ile uyumlu olması, estetik bakımdan doyurucu olması

2)      Projelerin fonksiyonel ve kullanım bakımından verimli olması

3)      Projelerin potansiyel kullanıcı isteklerini karşılaması

4)      Hedeflenen tema ve ana fikri destekleyici olması

5)      Kullanılacak bitkilerin ve diğer elemanların, çevre dostu olması, çevre kirliliği yaratmaması

6)      Rüzgar ve güneş gibi iklimsel faktörlerden kaynaklanan olası zararların engellenmesi, gürültü ve toz perdeleri yaratarak yaşam alanlarının kalitelerinin yükseltilmesi

7)      Tarihi, kültürel ve doğal varlıkların koruma altına alınarak projelerin bu değerlerle uyumlu olmasının sağlanması

8)      Bütçesel anlamda uygun ve uygulanması mümkün olan projeler çizilmesi.

 

Peyzaj uygulaması yapılacak alanlarla ilgili çalışmasını yaptığımız projeler;

-          Alan Analiz Projeleri

-          Bitkisel Projeler

-          Sulama Projeleri

-          Aydınlatma Projeleri

-          Sert Zemin Projeleri

-          Drenaj Projeleri

-          Uygulama – Aplikasyon Projeleri

-          3 Boyutlu Görseller

-          3 Boyut Canlandırma