Kent Mobilyaları

Kent mobilyaları,  kentin planlanması, yaşama mekanlarının örgütlenmesi kadar öncelik verilmesi gereken önemli şehir kimliği öğeleridir.Sokağa çıkıp baktığımız her şey bu kimliğin belirleyicisidir. Kentlerimiz şu anda kimlik bunalım içerisindedir.Yerel yönetim lerin bu konuda etkileri büyüktür. Projemizde amaç kargaşaya son verecek ve ortak  dile ulaşabilecek tasarım geliştirmek olmalıdır.
Şehirlerdeki görsel kaos içerisinde kent mobilyalarının (çöp kutusundan, oturma gruplarına kadar ) ilişkisizlik söz konusudur. Bilinçsizce seçilen 
, ve sistem kullanımı, tutarsız tasarımlar büyük zaman kaybına açmaktadır.
Kentsel dış mekanların düzeni ve kullanılabilirliği, insanın günlük hayatına olumsuz 
 olumlu katkıları vardır.Kaldırımların düzeni, çöp kutularının ulaşılabilirliği … Kentsel dış mekanların kullanılabilirliği o mekanın organizasyonunda kullanılan kent mobilyalarının uyumu ile yakın ilişkilidir. Yanlış detay, malzeme ve konumlandırmadan dolayı çöplük haline gelmiş çiçeklikler, kırık dökük banklar, sokak lambaları, kirletilmiş, yırtık ilan panoları, düzensiz kaldırımlar, okunamayan sokak panoları, düzensiz kaldırımları düzensizliğin göstergesidir diyebiliriz.
“Bir toplumun kültürel gelişmişlik düzeyi, kaldırım yüksekliğiyle ters orantılıdır” tanımı 
 araçların park etmesini önlemek için her gün biraz daha yükseltilen kaldırımlar geliyor.Yöneticilerin bulduğu sözde  engellemeler oluyorlar.
Türkiye’de kentsel dış 
 düzenlemesiyle ilgili  çalışmalara Beyoğlunda rastlıyoruz. 1857’de 6. belediye dairesinin kurulmasıyla birlikte, İstanbul’  imar hareketleri de başlamıştır.Galata – Beyoğlu hattı gazlı sokak lambaları, çöp tenekeleri v.b. kentsel mobilyalarla donatılıyor ve yol kaldırımları düzenleniyor.
Le Corbusise “ Yaşadığı kenti oluşturan insan, aynı zamanda o kentle birlikte biçimlenir” demiştir. Fakat ülkemizde bu özellikle 1950’lerde kentlere göç ile birlikte doğduğu ve alıştığı kültüre benzetme, uydurma çabası yüzünden kaosa dönüşmüştür.Oysa uyğar bir çevrede uyğarca yaşamanın yolu kentli olmaktan geçiyor.Kentlerin giderek uyumsuzlaşması ve aşırı nüfus birikimi, toplumsal yaşamı bozarken kentsel yaşam kalitesini düşürüyor.Kentsel çevrenin ve kent mobilyalarının önemide buradan başlıyor.Bir kentin sokak ve meydanlarını donatan mobilyaları, o kentin kimliği ile ilgili ipuçları verir. Bu mobilyaların doğal çevreyle uyumu, amaca uygunluk ve kullanışlılığı ile üretildiği malzemeye sayğılı olup, olmaması, o kentin uygarlık düzeyinin de göstergesidir.
MSÜ mimarlık fakültesi öğretim üyesi Doc. Dr. Oğuz Bayrakçı kent mobilyalarının rolünü şöyle degerlendiriyor.Bir tanıma göre kent içerisinde barındırdığı farklı varlık alanlarında yer alan devingen, birbiriyle ilişkili sistemin tümüdür.Bu sistemler, kişilerin yaşam tarzı, toplum kişiliği, kurumsal, özel yada mekanlar ile kent doğası tüm kent öğeleri olabilir.


Tasarımların estetik açıdan değerlendirilmesi:
1- Zemin taşıyıcı sistem ilişkisi
2- İşlevsel ve sembolik açıdan algılanması
3- Çevre ile uyumu
4- Doğal yıpranmaya karşı dayanıklılıkları
5- Tahribata karşı dayanıklılıkları